Az európai jegybankok a közgazdászképzésből is kiveszik a részüket

Elemzések2020. okt. 22.Sz.A.

Európában tíz országban is olyan oktatási központ működik, melyet jegybankok hoztak létre, bár alapvető feladataik között ez nem szerepel. Az osztrák, angol, finn, ír, litván, szlovák, spanyol, német, francia és svájci jegybankok egyik célja, hogy gyakorlati tudás átadásával is besegítsenek a közgazdász-képzésbe.

Bár nem tartozik a jegybankok alaptevékenységei közé, Európában több központi bank is részt vesz a pénzügyi közgazdászok képzésében. Egyrészt belső képzéseket szerveznek a munkatársak számára, esetleg nemzetközi szemináriumokat, workshopokat szerveznek. Másrészt egyetemekkel és más képzési központokkal kötnek megállapodásokat közös képzésekre, végül pedig külön képzési központokat hoznak létre, jellemzően a jegybank valamelyik épületében. 
Európában összesen tíz ilyen oktatási központ működik.

Európában eddig az osztrák, angol, finn, ír, litván, szlovák, spanyol, német, francia és svájci jegybankok hoztak létre önálló oktatási központot.

Ausztria

Az osztrák jegybank, az Oesterreichische Nationalbank (OeNB),  az osztrák pénzügyminisztérium, az IMF és további nemzetközi szervezetek 1992-ben hozták létre a központi bank képzési központját, a Joint Vienna Institute-ot (JVI).

A regionális oktatási központ elsősorban a közép-, kelet- és délkelet-európai, illetve kaukázusi és közép-ázsiai országok közigazgatásában dolgozó munkavállalók képzéséhez nyújt segítséget.

Az OeNB az anyagi szponzoráció mellett oktatókat és jegybanki programokat biztosít a kurzusokon résztvevők számára.

Az osztrák hatóságok és az IMF 2002-ben kötött egyetértési megállapodást a JVI működtetési költségeinek megosztásáról, továbbá az intézmény új épületbe költöztetéséről.
Az intézmény elsősorban egy- és kéthetes kurzusokat, szemináriumokat és workshopokat szervez a makrogazdaság, a monetáris politika és az árfolyamrendszer, a pénzügyi rendszer stabilitása, az adósság fenntarthatósága és kezelése, az adópolitika, a költségvetési kérdések, a kereskedelempolitika, a vállalati kormányzás, a jogi szabályozás és a statisztika témaköreiben.

Egyesült Királyság

A brit jegybank, a Bank of England képzési központja a jegybank épületében található Centre for Central Banking Studies nevű oktatási és képzési intézet, amely globális fórumot biztosít a világ nemzeti bankjaiban és pénzügyi felügyeleti hatóságainál dolgozó szakemberek számára.

Az általuk szervezett eseményeken a résztvevők megoszthatják egymással az egyes országokban bevált monetáris politikai megoldásokat és tapasztalatokat.

1990 óta a központ felelős a nemzetközi jegybanki szemináriumok szervezéséért, valamint a fejlődő országokat segítő Technical Assistance programok megvalósításáért, továbbá közreműködik a Warwick Business Schoollal közös képzés lebonyolításáért is. A szemináriumok előadói között jegybanki és felügyeleti szakértők, egyetemi oktatók és a pénzügyi szféra elismert szakemberei is megtalálhatóak. A képzések előadásokból, esettanulmányokból és szakmai megbeszélésekből állnak, de vitákra is sor kerül az oktatás során.
Az idei különleges évben a képzések a jelen nagy problémáira koncentrálnak, a monetáris politika (Covid-19 krízisre adott válaszok), a pénzügyi stabilitás és makroprudenciális politika, az ökonometriai modellezés és előrejelzés, valamint a kutatáselemzés állnak a középpontban.

Finnország

A finn jegybank, a Suomen Pankki által 1998-ban létrehozott Bank of Finland Institute for Economies in Transition (BOFIT) olyan nemzetközileg elismert, az átmeneti gazdaságokra szakosodott kutatóintézet, mely az Oroszországgal és Kínával kapcsolatos folyamatok nyomon követésére és elemzésére helyezi a hangsúlyt. A finn jegybank Helsinkiben található főépülete mellett elhelyezkedő BOFIT hosszú távú tudományos kutatásokat végez, amelyek középpontjában a feltörekvő országok makrogazdasága és pénzügyi piacai állnak. Az intézet mindemellett Oroszország és Kína gazdasági szerkezetét is kutatja. 

Az elemzések mellett az intézet szemináriumokat, workshopokat és konferenciákat is szervez rendszeres időközönként, valamint rövid távú, 4-6 hétre szóló megbízások keretében együttműködik külföldi kutatókkal is a Visiting Researchers program keretében. 
A programra elsősorban a kutatásuk végéhez közeledő PhD hallgatók jelentkezhetnek. A finn jegybank kutatási részlege (Research Unit) emellett rendelkezik egy Visiting Scholars elnevezésű, jellemzően 3 hetes programmal, amely nyitott az akadémiai és politikai szféra doktori fokozattal rendelkező aktív kutatói számára. 

Írország

Az ír jegybank, a Central Bank of Ireland képzési központját, a Learning & Development Centret 2017 májusában alapították azt követően, hogy áprilisban a jegybank új, fenntarthatóbb épületbe („Dockland Campus”) költözött, ahol megnyílt a lehetőség arra, hogy a képzési programban résztvevő munkatársak korszerű körülmények között vehessenek részt az oktatásban. Az oktatási központ célja, hogy segítse a jegybank munkatársait további képzettségek és szakmai ismeretek megszerzésében, valamint készségeik továbbfejlesztésében.

Litvánia

A litván jegybank, a Lietuvos Bankas a Vilniusi Egyetemmel (Vilnius University) közösen 2015-ben hozta létre kiválósági központját, a Center for Excellence in Finance and Economic Research-t (CEFER), amely a jegybank székházában kapott helyet. A kezdeményezéshez 2017-ben csatlakozott a Kaunas University of Technology (KTU) is. 

A központ létrehozásának célja a litván gazdasági és pénzügyi tudományok minőségének javítása, a releváns gazdasági és pénzügyi kérdésekről folytatott minőségi viták ösztönzése, a lakosság oktatása, valamint a litván jegybank imázsának javítása. A CEFER tevékenysége kiterjed a különböző szintű (alap és doktori) egyetemi kurzusok megszervezésére, a jegybank dolgozóinak képzésére, nemzetközi konferenciák és workshopok megszervezésére, valamint más tudományos intézetekkel való együttműködés előmozdítására. 
A központ fontosabb kutatási területei a makrofinanszírozás, a viselkedési közgazdaságtan, a nemzetközi közgazdaságtan és pénzügyek, az ökonometriai modellezés, a kísérleti közgazdaságtan, és a munkagazdaságtan. 

Szlovákia

A szlovák nemzeti bank, a Národná Banka Slovenska által létrehozott Institute of Banking Education of the National Bank of Slovakia (IBV NBS)  független jogi személy, a pénzügyi szektorban dolgozók számára szervez szakmai továbbképzéseket. A képzési központ a jegybank központi épületétől nem messze található. 
Az intézmény által kínált mintegy 120 kurzus a bankrendszerre, a banki számvitelre, a bankok felügyeletére és szabályozására, a fizetési rendszerekre és a pénzügyi piacokra vonatkozó témákat öleli fel. Ezen kívül menedzsment témájú és idegennyelvi képzéseket is tartanak. 
Az intézet számos banki továbbképzési programját a Szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium hagyta jóvá. A magas szakmai színvonalon nyújtott szolgáltatásai megfelelnek az ISO 9001 minőségirányítási rendszerének. 

A szlovák jegybank engedélye alapján az intézmény szakmai vizsgákat is szervez, például a pénzügyi közvetítőkre és tanácsadókra vonatkozó szlovák törvény által előírt vizsgáknak az IBV NBS a kizárólagos szervezője. Ezen kívül az aktuáriusi vizsgákat is a szervezet bonyolítja.

Spanyolország

A spanyol jegybank, a Banco de España (BdE) képzési központját, a Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) 1987-ben alapították. Az intézmény küldetése kettős: posztgraduális oktatás, valamint a közgazdasági tudományok területén végzett kutatások. Az intézmény 1991-ben alapítvánnyá alakult át, amelynek fő célja a közgazdasági képzés és kutatás, különös tekintettel monetáris és pénzügyi témakörökre. 

Az alapítvány költségvetése a mindenkori jegybanki költségvetés mellékletében szerepel. Az intézményt irányító kuratórium vezetője a jegybank elnöke.

A CEMFI a jegybank központi épületétől nem messze, egy 1887-ben épült belvárosi bérházban található, amely az alapítvány tulajdonában van. 
Kezdetben a CEMFI-n elvégezhető közgazdasági és pénzügyi mesterképzést nem ismerték el hivatalos mester fokozatú diplomaként. A CEMFI és az Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) nemzetközi egyetem 2006-ban kötött együttműködési megállapodást, így azóta a CEMFI által kínált mester-, illetve doktori képzések az Oktatási Minisztérium által hivatalosan elismert posztgraduális fokozatok.
A CEMFI háromféle képzést kínál: kétéves közgazdasági és pénzügyi mesterképzést, hároméves közgazdász doktori képzést, valamint minden évben nyári egyetemet is szervez, ami intenzív közgazdasági és pénzügyi témájú tanfolyamokat foglal magában. 

A 2017/18-as akadémiai évben indították el a spanyol jegybankkal együttműködésben a tízhetes bankfelügyeleti diplomát nyújtó képzésüket, amelyet a bank munkavállalói vehetnek igénybe. A CEMFI és a BdE között nagyon szoros az együttműködés: a CEMFI professzorai a jegybank tanácsadóiként dolgoznak, féléves kutatócsere programot hoztak létre, félévente közös kutatási műhelyt szerveznek, illetve kétévente közös pénzügyi stabilitású témájú konferenciát is szerveznek.

Németország

A német jegybank, a Deutsche Bundesbank képzési központja a Hochschule der Deutschen Bundesbank elnevezésű főiskola, amely 1980 óta képezi a fiatal szakembereket a hachenburgi kastélyban a jegybank és a pénzügyi felügyeleti hatóság (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) számára. 

A főiskola államilag elismert magánfőiskolaként működik, amely a Bundesbank egyik, külön jogi személyiséggel nem rendelkező és nem önálló intézménye. A főiskola  22 hónapos elméleti és összességében 12 hónapos gyakorlati részből álló duális bachelor szintű képzést nyújt központi banki tanulmányok témában.

Ennek során a hallgatók havi 1320 eurós juttatást kapnak. A jelentkezés feltétele a német állampolgárság. 
A főiskola kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, így lehetőséget biztosít arra, hogy a gyakorlati időszakot a hallgatók külföldi partnerintézményeknél töltsék. 
A Bundesbank Nemzetközi Jegybanki Dialógus Központja (CIC) keretein belül kölcsönös csere lehetőséget biztosít a főiskola tanárainak és diákjainak külföldi jegybankok oktatási intézményeinél.. 

A Baden-Württembergi Duális Főiskolával együttműködve alkalmazott számítástechnikai bachelor képzést is kínál a főiskola. Az elméleti oktatás mellett – amely Mosbachban, vagy Mannheimben zajlik – a gyakorlati ismeretek bővítésére a Bundesbankban és annak igazgatóságain van lehetőség. A képzés során a Bundesbank IT szakemberei is a hallgatók rendelkezésére állnak. A képzés befejezését követően a Bundesbank alkalmazza is az alkalmas jelölteket.

Franciaország

A francia jegybank, a Banque de France nemzetközi kapcsolatait erősítő, The International Banking and Finance Institute (IBFI)  nevű oktatási és képzési intézete a jegybank épületében kapott helyet. 

Az intézetet Jean-Claude Trichet, egykori francia jegybankelnök hozta létre 1997 júniusában azzal a céllal, hogy jegybanki, illetve felügyeleti tevékenységekre fókuszáló tréningeket és szemináriumokat szervezzen a külföldi jegybankok és társintézmények szakértői és vezetői számára. Az IBFI széles partnerkapcsolati hálóval rendelkezik világszerte. Amellett, hogy bilaterális kapcsolatokat ápol az egyes államok jegybankjaival és olyan nemzetközi szervezetekkel, mint az IMF vagy a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), regionális intézményekkel is együttműködik annak érdekében, hogy a helyi igényeknek és kihívásoknak még inkább megfelelő képzési szolgáltatást nyújthasson. Az intézményt sok partnerintézmény kéri fel meglehetősen összetett és sokoldalú tréningek, valamint készségfejlesztő programok megtartására. 

Az IBFI 2-5 napos szemináriumokat, speciális, témaorientált képzéseket, valamint magas szintű workshopokat szervez. Idén a szemináriumokat a közgazdaságtan és statisztika, jegybanki kormányzás, pénzügyi stabilitás és prudenciális felügyelet, piacok és műveletek témakörökben szervezik. 

Svájc

A svájci jegybank, a Swiss National Bank saját képzési központot tart fenn Studienzentrum Gerzensee (Study Center Gerzensee) néven, amely Gerzensee-ben működik az 1700-as években épült és a jegybank által 1980-ban megvásárolt "Neues Schloss" kastélyban.

Az intézmény 1984-ben kezdte meg működését.
Az alapítványi formában működő képzési centrumban svájci, valamint külföldi jegybanki és pénzügyi szektorbeli szakembereket képeznek, de helyszínt biztosítanak konferenciák és posztgraduális közgazdászképzés számára, továbbá jegybanki, kormányzati és egyéb, a gazdaságpolitikával foglalkozó események, szakemberek számára. A központban kutatómunka is folyik, rendszeresen jelentetnek meg munkaanyagokat (Working Paper Series).
Az  oktatási központjában háromféle képzés érhető el. Doktori képzés, jegybanki kurzusok, valamint jogi és közgazdasági képzések.

(A borítóképen a Bank of England épülete látható.)