Bővülés mutat a hazai Beszerzési Menedzser Index

Hírek2022. aug. 1.Növekedés.hu

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított júliusi értéke: 57,8. A korábbi júliusi értékekkel összevetve az idei érték magasabb, mint a hosszú távú e havi átlag (52,3) és az előző három év e havi értékeinek átlagát is felülmúlja (54,0).

A felmérésben vizsgált részindexek közül a szállítási átfutási idők indexét kivéve bővülő részindexeket figyelhetünk meg. A változások mértéke 2,1 százalékpontnál nem volt nagyobb értékű - derül ki a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság közleményéből.

A foglalkoztatottságindex értéke ugyan nem sokkal haladja meg azt, de 50,0 pont fölött maradt ebben a hónapban is, immár tizedik alkalommal.

Az elmúlt időszakban is 50,0 pont körül mozgott az index, ami most júliusban lassabban bővült (50,7). Történeti áttekintés MLBKT Beszerzési Menedzser Index (50 = nincs változás)

A Beszerzési Menedzser Index júliusban A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított júliusi értéke: 57,8. A válaszadók az előző hónaphoz képest tizenötödik hónapja kedvezőbb folyamatokról számoltak be. A további növekedést jelző június havi érték után az index értéke tovább javult és júliusban is bővülést jelez.

Bővülő megrendelések

Általában elmondható, hogy a részindexek túlnyomórészt az előző, júniusi értékekkel összhangban továbbra is bővülést mutatnak, s a bővülés üteme kevéssé változott. Az új rendelések mennyisége továbbra is erős bővülést mutat, az index értéke 1 százalékponttal nőtt.

- A termelési mennyiség nőtt, indexe szinte változatlan maradt.

- A foglalkoztatás közel 50 pontos értéken van.

- A szállítási átfutási idő értéke továbbra is szűkülést jelez, de a kedvezőtlen tendencia üteme lassult.

- A vásárolt készletek szintje közel 2 százalékponttal emelkedett és stabil bővülést mutat.

- A külpiaci mutatók szintén bővülési tendenciáról adnak képet, akárcsak a beszerzési árak és beszerzési mennyiség indexe.

A késztermékkészletek szintje ugyancsak bővülést mutat. A 2022 július havi index nagyobb a júniusi (57,0) értéknél. Július átlag feletti hónapnak számít (az 1995 óta mért hosszú távú átlag értéke 52,4; a júliusi értékeké 52,3).

A most mért szezonálisan kiigazított indexértéknél 1995 óta csupán 2014-ben volt ennél magasabb mért érték e hónapban.

A termelési mennyiség indexe nőtt a június havi értékhez képest, 50,0 pont fölött maradva a termelt mennyiség növekedését jelzi tizenhetedik alkalommal. 1995 óta ez a legmagasabb júliusi érték. Az új rendelések indexe növekedett, 50,0 pont fölött maradva továbbra is jelzi, hogy az új rendelések állománya magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva.

1995 óta ez a legmagasabb júliusi érték.

A szállítási átfutási idő hosszabb lett júniushoz képest, de az ütem némileg csökkent. Az index értéke 2020-ban és 2021-ben, és ebben az évben is szinte végig 50,0 pont alatt volt. Az eddigi júliusi értékeket nézve az idei a második legalacsonyabb 1995 óta. A vásárolt készletek indexe nőtt, s 50,0 pont felett maradva még mindig bővülést mutat, a júniusinál erősebb ütemben.

A foglalkoztatottsági index júliusban is növekedésre utal, kilencedik alkalommal egy havi változatlanság után. Az index értéke kisebb lett előző hónaphoz képest, de 50,0 feletti értéken maradt. 

• A beszerzési mennyiség indexe enyhén csökkent júniushoz képest, de 50,0 pont fölött van tizenhatodik alkalommal két hónap szűkülés után. A bővülés üteme lassult az előző hónaphoz képest. A mostani érték felülmúlja az elmúlt három év átlagát, emellett a legmagasabb júliusi adat.

A beszerzési árak esetében a júliusi index tovább emelkedett, bőven 50,0 pont felett maradva nagyon erős árnövekedést jelez válaszadóink szerint. Ezzel a beszerzési árak egy hónap csökkenés után a szezonális kiigazításnak köszönhetően hatodik hónapja lesznek magasabbak. A mostani részindexérték 1995 óta vizsgálva a legnagyobb e havi érték.

• A késztermékkészletek indexe júliusban ismét alacsonyabb lett az előző hónaphoz képest, de továbbra is bővülésre utal. A korábbi júliusi értékeket nézve az idei átlag felettinek tekinthető, és a legmagasabb e havi indexérték 1995 óta. 2018-ban hat bővülő hónapot mértünk, 2019-ben tizenegyet, 2020-ban ismét hatot, 2021-ben pedig tízet.

• A külpiaci mutatók közül az exportindex csökkent júniushoz képest,
de 50,0 pont fölött maradva bővülést mutat. A szezonális kiigazításnak köszönhetően az index immár hetedik hónapja jelezte az import mennyiségének növekedését.

A másik külpiaci mutató, az importindex esetében szintén bővülésről beszélhetünk, de az indexérték növekedése erősebb ütemre utal. Az elmúlt év változó tendenciája után az idei évben továbbra is stabil bővülés tapasztalható immár negyedik hónapja, folyamatosan. Ebben a hónapban acél, cukor, egész nyúl, karton, máj, palack, sárga réz és saválló rozsdamentes alumíniumcső kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést.

Több alapanyagból hiány

Hiány volt acélból, bútorlapból, cementből, chipből, címkéből, csomagolóanyagból, elektronikai cikkekből, fából, fali lámpából, fémből, gumi alapanyagból, kartonból, készárúból, kiszerelési anyagból, kötőelemből, lemezből, öntödei alkatrészekből, palackból, papírból, rétegelt lemezből, speciális elektronikai eszközökből, üvegből, vasból, vászonból, valamint vasöntvényből.

A beszerzési vezetők körében végzett felmérés a tapasztalatok szerint jó alapja a gazdasági konjunktúra vagy recesszió jelzésének, mivel a vállalatok először beszerzési döntéseikkel reagálnak a piaci környezet változásaira.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) egy összetett mutatószám, öt egyedi index súlyozott átlaga:

  • új rendelések - 0,3;
  • ermelési mennyiség - 0,25;
  • foglalkoztatás - 0,2;
  • szállítási átfutási idő - 0,15;
  • vásárolt készletek - 0,1.

A BMI 50% feletti értéke a feldolgozóipari tevékenységek fellendülésére, 50% alatti értéke a recesszió irányába való elmozdulásra utal. A vállalatok által adott válaszok az előző hónaphoz viszonyított változást jelzik. Az index kiszámítása a válaszok százalékos megoszlásán alapul: a pozitív (nőtt) válaszok százalékos arányához hozzáadjuk a változatlan válaszok felét. Az így kapott index 100%-os értéke azt jelzi, hogy valamennyi vállalat növekedésről, fellendülésről számolt be.