Csehország: középpontban a családi vállalkozások

Hírek2019. jún. 5.Növekedés.hu

Új jogszabályban határozta meg a cseh országgyűlés, mi tekinthető családi vállalkozásnak. A lépésnek köszönhetően az államigazgatás és a statisztikusok is egységesen és összehangoltan tudják kezelni és támogatni a szektort. Az új jogszabály csak az első lépése a cseh családi vállalkozások támogatását szolgáló állami intézkedéssorozatnak.

Az új cseh jogszabály alapján családi vállalkozásnak minősül,

  • családi cég esetén: Ha a tagok több mint fele egy családból származik és legalább egy tag közülük döntéshozó. Családi vállalkozás az a cég is, ahol az egy családból származó tagok közvetlenül vagy közvetve gyakorolják többségben lévő szavazati jogukat és a családból legalább egy személy tagja a döntéshozó testületnek is. Családi cégnek minősül ezeken felül az a társaság is, ahol a szavazati jogok többségét egy vagy több család javára gyakorolja egy vagyonkezelő alap vagy annak megbízottja. Itt azonban feltétel, hogy  a családból legalább egy személy tagja legyen a vagyonkezelő alapnak vagy annak megbízottjai között szerepeljen.
  • családi vállalkozó esetén: Ha legalább 2 családtag vesz részt a munkában személyesen vagy eszközökkel. Ezen felül legalább egyiküknek rendelkeznie kell kereskedelmi vagy más hasonló engedéllyel, hogy jogosult legyen üzleti tevékenységet folytatni.

A rendelet a családtagi státuszt tágan értelmezi. Családtagnak számítanak például a munkában közösen résztvevő házas-, illetve élettársak, valamint ezen partnerek első-, másod-, illetve harmadági rokonai, így például a sógor is. A szabályozás a kiskorúakról sem feledkezik meg, hiszen figyelembe veszi az ő szavazati jogukat gyakorló törvényes képviselőjüket is. Ez a rendelkezés védi azon családi vállalkozások integritását, ahol például egy váratlan haláleset folytán kiskorú örökösök kerülnek a tulajdonosi pozícióba.

A családi vállalkozás jogi fogalmát a cseh üzleti érdekképviseletek és civil szervezetek kezdeményezéseivel összhangban határozta meg a cseh jogalkotó. Ez az első lépése azon kormányzati intézkedéssorozatnak, amely összehangolt intézkedésekkel szeretné támogatni a családi vállalkozások átalakulását, a generációváltást valamint a stabil jövőbeli működésüket. Az új szabályozásnak köszönhetően a családi vállalkozások számára lehetőség nyílik arra, hogy könnyebben módosíthassák tulajdonosi szerkezetüket, adókedvezményeket kaphassanak, de a tervek között szerepel az is, hogy finanszírozási ügyleteiknél az általánostól eltérő kamatlábbal számolhassanak. Az új definíció bevezetése lehetőséget teremt arra is, hogy statisztikai módszerekkel pontosan meghatározhassák a családi vállalkozások nemzetgazdasági hatását Csehországban.

„A szabályozás kialakításának legfőbb indokai között szerepel, hogy az 1989 után létrehozott vállalkozások mostanra jutottak olyan stádiumba, hogy a korábbi üzletvezetői pozícióban lévő személyeknek döntést kell hozniuk: vállalkozásuk irányítását átengedik gyermekeiknek, a jelenleg vezető pozícióban lévő személyeknek adják át, esetleg eladják az üzletet. Ezekhez a nagyon jelentős lépésekhez az alapítóknak, családoknak segítségre van szükségük.” - jegyzi meg dr. Kóka Gábor, a Deloitte Private közép-európai vezető partnere, felhívva a figyelmet a regionális hasonlóságokat mutató trendre.  Ennek megfelelően cseh Ipari és Kereskedelmi Minisztérium dolgozik azon is, hogy miként tudja támogatni kedvezményes feltételekkel a családi vállalkozás tulajdonjogának átruházását azok munkavállalói részére.