Ez a hatékony vezetők öt fő intelligenciafaktora - Könyvajánló

Hírek2020. feb. 9.Sz.A.

A „Vezetési intelligencia - a kiváló vezető 5Q-ja” című könyv többezer szervezet és vállalat, valamint három kormány átfogó működését vizsgálta meg, és beazonosította a kiemelkedő vezetők öt legfontosabb készségét.

Ali Qassim Jawad, aki a közszféra fejlesztésének elismert szakértője és tanácsadója, valamint Andrew Kakabadse, aki rendszeresen kutatja a nagyvállalati igazgatótanácsok hatékonysági kérdéseit, könyvükben azt vizsgálják, hogy a vállalatvezetők miként tudják az öt kiemelt vezetői intelligencia faktort alkalmazni és fejleszteni a vállalat sikerének érdekében.

Sorra veszik mindegyik tényezőt és gyakorlati példával szemléltetik azok relativitását, illetve megvalósítási lehetőségeit.

Fontos, hogy a vezetői hierarchiában egyre feljebb lépve a hatékony és eredményes menedzserek egyre nagyobb intelligenciával, magabiztos politikai attitűddel és érdekérvényesítést támogató kitartással rendelkezzenek.

A könyv elején a szerzők az IQ bonyolult és több szintű fogalmát tisztázzák. Értelmezésük szerint ez magába foglalja mindazt a tudás- és képességhalmazt, amely az eredményes vezetők gondolkodásmódját jellemzi. A miértek megválaszolása és a víziók sikeres átadása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a cég értéket teremtsen, és ezt a folyamatot mindenki magas szinten tudja támogatni.

A megfelelő intelligencia hatékony alkalmazásához számos, egymást erősítő kognitív készség meglétét is szükségesnek tartják a szerzők, úgymint

  • az analitikus gondolkodás,
  • a megfelelő reakciókészség,
  • valamint a vállalkozások életében jelen lévő ellentmondások kezelésének képességét.

Az IQ-hoz szorosan kapcsolódik az EQ szerepe, vagyis az érzelmi intelligencia „felhasználása” a megfelelő kapcsolatrendszerek kiépítésében.

Ez a vezetésben azt a képességet jelöli elsősorban, hogy az adott vezető megfelelően tudja-e menedzselni a saját és mások érzelmeit, valamint ezek felhasználásával érdemben hozzájárul-e az értékteremtéshez.

Ezen a ponton Jawad és Kakabadse érdekfeszítően viszi tovább a narratívát a PQ, vagyis a politikai aspektus felé.

A politikai tényező (PQ) egy vezetőnél magában foglalja azt, hogy a vállalaton belüli érdekellentétek figyelembevételét felhasználva a vitás szituációkból győztesen kerüljön ki az adott vezető, de még inkább az egész vállalat.

Szerintük ugyanis egy intelligens vezetőnek jó politikusnak is kell lennie, vagyis a menetrendszerűen kialakuló konfliktusokban megfelelő érvrendszerrel és tárgyalóképességgel kell rendelkeznie, hogy megbízható példaképpé válva tudja előre lendíteni a céget.

Ehhez hosszú távon megfelelő ellenállóképességgel (RQ), vagyis kitartással is rendelkeznie kell, amely segít megbirkózni a vezetői működést kísérő stresszel, illetve segítségévek a vezető úrrá tud lenni az időszakos káoszhelyzeteken is. 

Végezetül az írók felhívják az olvasó figyelmét az erkölcs és az etika (MQ) egyre fontosabb szerepére.

Az integritás, azaz a felelősséggel, megbocsátással és elköteleződéssel történő vezetés jelentősége egyes szituációkban már az IQ-éval vetekszik, mivel a cégvezetés megítélésében a tudás mellett a viselkedés és az életvitel is egyre fontosabb vezérlő elem.

Az utolsó fejezetben a szerzők gyakorlati útmutatást, egyfajta forgatókönyvet is adnak az olvasók kezébe. Konkrét szituációkban mutatják be az öt vezetési intelligenciatényező működését, és a való életben is kiválóan hasznosítható tippeket adnak a vezetői hierarchia különböző fokain álló menedzserek részére.