Hatmillió magyarnak összesen nincs annyi vagyona, mint a leggazdagabb százezernek

Hírek2018. júl. 20.Növekedés.hu

Továbbra is drámai mértékű a vagyoni egyenlőtlenség a világ fejlett országait tömörítő OECD tagjai körében. A legkirívóbb az USA példája, ahol a társadalom leggazdagabb 1 százaléka birtokolja a nemzeti összvagyon 42 százalékát. Magyarország az OED középmezőnyében foglal helyet: a legtehetősebb egy százalék kezében annyi vagyon van, mint a szegényebbnek számító 60 százaléknak. A vagyoni egyenlőtlenségek terén a többi OECD-állammal összehasonlítva Magyarország tehát viszonylag nem is áll rosszul:

a hazai felső 10 százalék kezében a nemzeti összvagyon közel fele, 48,5 százaléka összpontosul.
Érdemes ezt az adatot összevetni az amerikaival: ott  a lakosság leggazdagabb 10 százaléka birtokolja a vagyon 79 százalékát. Az Egyesült Államok amúgy is a legnagyobb egyenlőtlenségek iskolapéldája: az egy százaléknyi – alig több mint 3 millió – amerikai szupergazdag az összvagyon 42 százalékát mondhatja a magáénak, miközben a szegényebb 60 százalékra rendkívül kevés, mindössze 2,4 százaléknyi vagyon jut. Ennél jobb a helyzet idehaza, ahol az alsó 60 százalék, vagyis hatmillió ember rendelkezik 15,4 százaléknyi vagyonnal. Túl sok örömre azonban nincs ok, mert ennél a hányadnál nagyobb,
17,2 százaléknyi vagyon halmozódott fel a legfelső egy százalék, azaz mindössze százezer magyar kezében.
Vagyis a top százezernek több az együttes vagyona, mint a szegényebb hatmillió lakosnak.   Ugyancsak megdöbbentő vagyoni egyenlőtlenség tapasztalható még Hollandiában és Dániában, ahol a felső 10 százalék a vagyon 68, illetve, 64 százalékát mondhatja a magáénak. Érdekesség, hogy ebben a két országban
a szegényebb 60 százalék vagyoni részesedése negatív előjelű – - 4,0 és -3,9 százalék –, ami arra utal, hogy ott a háztartások eléggé el vannak adósodva, a tartozások meghaladják a kezükben lévő vagyon értékét.
Meglepő módon a nemzetközi összehasonlításból a szlovákok jönnek ki jól: náluk birtokolja a legtöbbet, az összvagyon 25,9 százalékát az alsó 60 százalék.