A jelentős megyék közti különbségek is a versenyképességet rontják

MAG2022. okt. 26.Csath Magdolna

Az Eurostat regionális adatai szerint Magyarországon a megyéket tekintve jelentős fejlettségi különbségek vannak.

Különösen figyelemre érdemes az infokommunikációs és a szakmai-tudományos ágazatok szinte teljes hiánya egyes megyék esetén.

Ezek az ágazatok nagy hozzáadott értéket állítanak elő, többnyire jó munkahelyeket teremtenek, és tovagyűrűző hatással vannak a többi ágazatra is. Különösen szembeszökő Budapest túlsúlya ezen két ágazat esetén.

A teljes infokommunikációs ágazat hozzáadott érték termelésének megyei megoszlása (2020, %)

Forrás: Eurostat, 2022.04.18.

Nagyobb értékek az egyetem városokat magukban foglaló megyékben találhatók, mint például Csongrád és Hajdú-Bihar megyében. De még ezek az értékek is eltörpülnek a budapesti 73,2 százalék mögött. Feltűnő az alacsony zalai arány (0,6%), miközben Zala megyében jelentős új, az informatikára erőteljesen támaszkodó beruházások zajlanak. (Zalazone)

Hasonló helyzetet látunk a szakmai-tudományos ágazat esetén is.

A teljes szakmai-tudományos ágazat hozzáadott érték termelésének megyei megoszlása (2020, %)

Forrás: Eurostat, 2022.04.18.

Ismét Budapest túlsúlya látható. Igaz, Pest megye is, másodikként jelentős szakmai-tudományos tevékenységgel büszkélkedhet.

Azonban a következő nagyobb értékek ismét csak az egyetemi vároknak köszönhetők. Mindkét, nagy hozzáadott értéket teremtő ágazat esetén – bár nyilvánvalóan a megyék lakosságszám különbségéről sem szabad megfeledkeznünk – vannak erőteljesen lemaradt megyék.

Kiugróan gyenge Nógrád és Heves megye értéke. Ha viszont a feldolgozóipar elhelyezkedését vizsgáljuk meg, akkor már kisebb, bár még mindig jelentős eltéréseket tapasztalunk.

A teljes feldolgozóipari hozzáadott érték termelésének megyei megoszlása (2020, %)

Forrás: Eurostat, 2022.04.18.

A feldolgozóiparban is Budapest vezet, de rögtön utána találjuk Pest és Győr-Moson-Sopron megyét. Meg kell jegyezni, hogy a feldolgozóipar nagyon sok ágazatot foglal megában, amelyek hozzáadott értéktermelése, termelékenysége jelentősen eltérő. Budapesten leginkább a nagyobb hozzáadott értéket előállító feldolgozóipari cégeket, mint például a gyógyszeripari vállalatokat találjuk.

Viszont, mint később látni fogjuk, a járműgyártás hozzáadott értékelőállítása és termelékenysége jelentősen alacsonyabb, mint a gyógyszeriparé. Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a mezőgazdasági tevékenység hozzáadott érték termelésének eloszlása majdnem egyenletes. A legnagyobb arányokat Hajdú-Bihar (9,9%), Bács-Kiskun (9,1%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (8,1%) és Békés megyében (7,9%) találjuk. A legalacsonyabb, 0,99%-os arányával Nógrád megye és 1,6%-os arányával Budapest tűnik ki.

Érdekes képet mutat a megyék ágazati szerkezetéről az is, hogy egy adott megyén belül megtermelt összes hozzáadott érték hogyan oszlik meg az egyes gazdasági ágazatok között. Az arányokat csak az említett feldolgozóipar, infokommunikáció, szakmai-tudományos ágazat, illetve a mezőgazdaság esetén vizsgáltuk. Nagyon nagy aránytalanságot Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Bács-Kiskun megyében látunk.

A megyén belüli ágazati arányok (%)

Megye

Feldolgozóipar

Infokommunikációs

Szakmai-tudományos

Mezőgazdaság

ágazat

Győr-Moson-Sopron

42,4

1,5

5,7

4,2

Komárom-Esztergom

43,0

1,0

5,7

4,9

Vas

37,5

1,0

5,1

6,2

Borsod-Abaúj-Zemplén

34,7

1,4

6,7

4,0

Heves

35,2

0,9

4,0

4,3

Bács-Kiskun

27,5

1,2

4,7

8,7

Forrás: Eurostat, 2022.04.18.

A feldolgozóipar túlsúlya mellett mindenhol az infokommunikációs teljesítmény alacsony szintje a feltűnő.

Az adatokból a jelentős ágazati kiegyenlítetlenséget olvashatjuk ki, ami rontja a fenntarthatóság, és egyben jövőbeli növekedés esélyeit is. Az egyenlőtlenségek azért is veszélyesek, mert a domináló ágazatokban alacsonyabb a termelékenység, ami pedig a versenyképesség javítást is gátolja. A feldolgozóipar, azon belül a jármű- és a gyógyszergyártás, továbbá az infokommunikáció termelékenységi adatai jelentős figyelmet érdemelnek. A termelékenységet az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott értékkel mérjük. Az adatok az Eurostatban 2011 és 2019 között állnak rendelkezésre.

A termelékenység alakulása Magyarországon néhány ágazatban (ezer euro/foglalkoztatott)

Év

Feldolgozóipar

Járműgyártás

Gyógyszeripar

Infokommunikáció

2011

28,1

46,8

77,8

37,1

2012

26,9

36,4

77,8

35,5

2013

28,0

43,9

66,2

35,9

2014

29,3

45,3

68,2

33,9

2015

30,6

47,8

74,3

33,4

2016

29,5

47,9

68,5

32,6

2017

31,9

47,0

79,7

35,8

2018

32,9

46,2

72,4

37,9

2019

33,1

45,2

80,7

38,4

Forrás: Eurostat, 2022.05.18.

Azt látjuk, hogy a feldolgozóipar átlagánál lényegesen magasabb az infokommunikációs ágazat és a gyógyszeripar termelékenysége. A járműágazaté viszont jobb, mint a feldolgozóipar egészéé, aminek például az élelmiszeripar nagyon alacsony termelékenysége az egyik oka. A járműgyártás termelékenysége 2018-ról 2019-re csökkent, míg a gyógyszeriparé nőtt.

De a jobb termelékenységi adataink is eltörpülnek az osztrák értékek mögött, amiket – a magyarokkal összehasonlítva - a 2019-es évre láthatjuk.

Termelékenység néhány ágazatban Magyarországon és Ausztriában (e Euro, 2019)

A zárójelben azt látjuk, hogy az adott ágazat termelékenysége hány százaléka az osztrák értéknek. A legjobb arányt a gyógyszeriparban látjuk (57%) és a legrosszabbat pedig a feldolgozóipar egészére (37%). Miközben a feldolgozóipar aránya, mint látjuk, jelentős Magyarországon.

Az elemzés akkor lenne teljes, ha minden ágazatra kiterjedne és egyéb, megyei jellemzőket is figyelembe venne.

De az eddigiekből is leszűrhetjük már azt a következtetést, hogy például az infokommunikációs és a szakmai-tudományos ágazatot a lemaradó megyékben is meg kell erősíteni, mivel ez egyrészt csökkentené a hozzáadott értéktermelésben való lemaradásunkat, másrészt hozzájárulna a többi ágazat digitalizáltságának erősödéséhez is.

Továbbá javítani kellene az alacsony termelékenységű ágazatok termelékenységi szintjét, amihez nagyobb hozzáadott érték előállításra, több - helyben keletkező - innovációs és tudás hasznosításra lenne szükség.

Végül az Ausztriához mért általános termelékenységi lemaradásunk csökkentése elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy versenyképességben szűküljön a szakadék Ausztria és Magyarország között, amely a 2022. évi, IMD versenyképességi rangsor szerint 19 helynyi (Ausztria a 20, Magyarország pedig a 39.).