A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása

Pénzügy2022. feb. 4.Növekedés.hu

Az "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt. többségi tulajdonrészének megszerzésére irányuló részvényjegyzési és apportálási megállapodásról.

A 4iG Nyrt. („4iG”) tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 4iG és az "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt. („AH”) tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter között 2021. szeptember 01. napján létrejött részvényjegyzési és apportálási megállapodásnak továbbra is része az AH és a MVM Zrt. között létrejött, az AH NET Zrt. (korábbi nevén MVM NET Zrt.) 100 százalékos részvénycsomagjának megszerzésére irányuló Részvény Adásvételi Szerződés, amely a Magyar Állam hivatalos tájékoztatása alapján továbbra is érvényes és hatályos.