A Neumann János Egyetemen sikeres volt az azonnali digitális átállás

Hírek2020. nov. 25.Növekedés.hu

Nem érte váratlanul a Neumann János Egyetemet a felsőoktatást digitális átállásra kötelező kormányrendelet, hiszen a koronavírus-járvány miatt a tanévet már eleve vegyes, egymást kiegészítő oktatási rendszerben kezdték meg: a hallgatók heti váltásban online és offline vettek részt az előadásokon, illetve a gyakorlatokon. A november 10-én kihirdetett intézkedéseket követően azonnal átálltak a tisztán online oktatásra. A jogszabály által biztosított lehetőséggel élve a duális képzésben részt vevő hallgatók számára rektori méltányosság alapján továbbra is biztosítják a kollégiumi elhelyezést.

A digitális átállás teljes mértékben megtörtént, és a képzés minden szegmensét érinti, a vizsgaidőszak és a záróvizsgák részletes feltételeinek kialakítása pedig folyamatban van – mondta el a fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Csizmadia Norbert.

Csizmadia Norbert

A szeptemberben bevezetett vegyes oktatás révén felkészültek voltak az azonnali digitális átállásra, hiszen a tananyagok folyamatosan online formában is rendelkezésre álltak. Több tanulástámogató platform, adatbázis, valamint elektronikus könyvtár is segíti a hallgatókat. Az előadások tartalmát, eszközrendszerét folyamatosan fejlesztik. Az oktatóknak továbbra is biztosított a professzionális környezet. Az Oktatási Igazgatóság online módon és telefonon is biztosítja a hallgatói ügyek intézését, a Hallgatói Szolgáltató Központ pedig kapcsolattartási lehetőségeket nyújt számukra.

A duális képzésben részt vevő gazdasági partnerek, a régió jelentős cégei ugyanúgy dolgoznak tovább, és élnek azzal a jogszabályban biztosított lehetőséggel, hogy az érintett hallgatók, továbbá az önkéntes járványügyi szolgálatot teljesítők, illetve azok számára, akiknek családjukban különösen veszélyeztetett hozzátartozó él, rektori méltányosság alapján továbbra is biztosítják a kollégiumi elhelyezést.

Csizmadia Norbert szólt arról is, hogy a járványügyi korlátozások a beiskolázási kampány kellős közepén érték az egyetemet, így elmaradnak a további középiskolai látogatások és a nyílt napok. Ezek pótlására NeumannEgyetemX néven digitális platformot hoznak létre és műsorokat készítenek, így kívánják elérni az otthonukba visszaszorult diákokat.