Állam, EU, birodalmiság: mi a szuverenitási aggályok horizontja Brüsszel energetikai jogi ötleteinek ad hoc szintjén túl?

MAG2022. szept. 26.Tóth Máté

Tóth Máté vitairata szerint sokkal több van az EU ad hoc-nak tűnő energiajogi intézményei és energiapolitikai kezdeményezései mögött, mint amit ezek például az oroszokkal szemben vagy pláne az ellátás-biztonságunk szavatolásában elérnek, hiszen ezek az elsődleges vagy látszólagos célok egyelőre látványos kudarcot mutatnak. Ez a több pedig a hatalmi centrum átvándorlása a nemzetállamok (etnoszok) feje fölé, ami nem egy új aggodalom, pláne nem egy új megállapítás.

Az energiajogász vitairata nem kevesebbet állít, minthogy az EU energetikai szabályozási javaslatai ad hoc ötletek, melyek a tételesen számba vett súlyos hibáikon túl annak a beismerései is, hogy az eddig erőltetett liberális piaci elvek kudarcra vezettek.

Túl az ad hoc ötletek szintjén viszont egy lényegesen súlyosabb tendencia is kirajzolódik: az EU törekvése a szuverenitásra, melynek a nyári, ún. földgáz riasztási rendelet után a következő szintje a „közös piaci vészhelyzeti eszköz” lehet.

Márpedig az állam ott és addig állam, ahol és ameddig rendelkezik a kényszer és kikényszeríthetőség monopóliumával, - mondja a szerző -, hiszen a jog végső soron hatalmi jelenség.

Ha ezt az Európai Unió egyik szerve, az Európai Bizottság birtokolja, úgy az EU tartalmilag, a lényeget, a hatalmi viszonyokat tekintve nagyon fontos lépést tesz az állammá válás felé.

Ennek a felismerésnek a másik fele az intenzitással függ össze, hiszen az államot, akárcsak valamely vegyületet, reakcióban, harcban mérhetjük meg igazán, „szuverén pedig az, aki a kivételes állapotról dönt”.

Ha azt is Brüsszel mondaná meg, hogy mikor van ez a vészhelyzeti, kivételes állapot, az már pontosan ez a szuverén minőséget adó döntési jogosultság.

Ez pedig itt ér fenyegetően össze az EU-s szervek súlyos demokrácia-deficitjével vagy szuverenitás-hiányával. 

A teljes vitairat itt olvasható.

A szerző egyetemi oktató, PhD közgazdász, LL.M (Boston), energiajogász, író, szabályozási szakértő, a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda energetikai csoportját vezető ügyvéd, a Magyar Energetikai Társaság alelnöke, elnökségi tagja és interdiszciplináris tagozatának elnöke, az Associated European Energy Consultants magyarországi delegáltja, a Védett Társadalom Alapítvány Budapest Bizottságának vezetője valamint a Magyar Energiaközösségek és Rugalmassági Szolgáltatók Szövetségének elnökségi tagja.