Nagyon erős félévet zárt az Erste Bank

Pénzügy2022. aug. 1.Növekedés.hu

Az Erste Group Bank AG (Erste Csoport) erős, 1,86 milliárd eurós működési eredményt ért el 2022 első félévében (10,3 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest).

A nettó kamatbevétel 15,9 százalékkal 2,84 milliárd euróra nőtt a hitelállomány folyamatos – főleg a vállalati üzletágban és a jelzáloghitelezés terén szembetűnő – növekedése, és a cseh, magyar és román kamatemelések nyomán - írja a bank közleménye.

A nettó díj- és jutalékbevétel éves összevetésben 10,5 százalékkal nőtt, 1,21 milliárd euróra. A bankcsoport 1,14 milliárd nettó nyereséget ért el 2022 első hat hónapjában (2021 első félév: 918 millió euró). Az Erste Csoport stratégiájának középpontjában az ügyfelek pénzügyi egészsége áll. Ennek a megközelítésnek az első eleme egy széleskörű kezdeményezés, amelynek célja megfizethető lakások létrehozása a régióban. A bankcsoport 2030-ig összesen akár 15 ezer támogatott, megfizethető lakás finanszírozását tervezi Kelet-Közép-Európában.

A nettó kamat- és a díjbevétel bővülése ellensúlyozta a kereskedési eredményt

A nettó kamatbevétel 2837,0 millió euróra nőtt (+15,9%, 2448,7 millió euróról), leginkább az eurózónán kívüli – elsősorban Csehországban, Magyarországon és Romániában –kamatemeléseknek, valamint a hitelállomány összes piacon tapasztalt jelentős bővülésének köszönhetően. A nettó díj- és jutalékbevétel 1214,9 millió euróra nőtt (+10,5%, 1099,0 millió euróról). Szinte az összes díj- és jutalékbevétel kategóriában és az összes elsődleges piacon növekedést könyveltünk el, leginkább a pénzforgalmi szolgáltatások és a vagyonkezelés területén. A nettó kereskedési eredmény -532,5 millió euróra változott (43,1 millió euróról); a piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök nyeresége 516,8 millió euróra nőtt (83,6 millió euróról).  E két tétel alakulása elsősorban értékelési hatásoknak tulajdonítható. A működési bevétel 4146,7 millió euróra nőtt (+9,4%, 3790,7 millió euróról).  

Erős működési eredmény

Az általános igazgatási költségek 2285,4 millió euróra nőttek, (+8,7%, 2103,0 millió euróról). A személyi jellegű ráfordítások 1294,7 millió euróra emelkedtek (+3,7%, 1248,9 millió euróról). Az egyéb igazgatási költségek markáns növekedése 717,7 millió euróra (+23,5%, 581,3 millió euróról) főként a betétbiztosítási alapokba fizetendő hozzájárulások jelentős mértékű emelkedésének tudható be. A 156,7 millió eurót kitevő tétel (109,2 millió euróról) a 2022-re várt hozzájárulások jelentős részét tartalmazza. Ugyanakkor az IT-kiadások is nőttek Ausztriában. Az amortizációs és értékcsökkenési leírás 273,0 millió eurót tett ki (+0,1%, 272,8 millió euróról). A működési eredmény jelentős mértékben 1861,3 millió euróra nőtt (+10,3%,1687,7 millió euróról). A költség/bevétel ráta 55,1 százalékra javult (55,5 százalékról).

Alacsony a nemteljesítő hitelek aránya – történelmi rekord a tőzsdei kibocsátás óta

A nettó céltartalék-felszabadítása miatt pénzügyi eszközökre elszámolt nettó értékvesztés (a kockázati költség) 26,0 millió eurót, vagyis az átlagos bruttó ügyfélhitelek állományának arányában -3 bázispontot tett ki (szemben az előző évi -82,9 millió euróval és 10 bázisponttal). A hitelekre, valamint kötelezettségekre és garanciákra nettó céltartalékot kellett képezni Romániában, Szlovákiában és Szerbiában.

Pozitív hozzájárulást jelentettek a már leírt hitelek megtérüléséhez kapcsolódó bevételek és visszaírások minden szegmensben, főként Horvátországban, Csehországban, Magyarországon és Ausztriában. A Covid-19 fejleményekhez kapcsolódó általános céltartalékképzés, valamint a geopolitikai és gazdasági helyzet második negyedévi felülvizsgálata 132 millió eurós nettó felszabadítást eredményezett.

Összességében a június végi válságokkal kapcsolatos általános céltartalékok állománya mintegy 500 millió eurót tett ki. A bruttó ügyfélhitelekhez viszonyított NPL-ráta 2,2 százalékra javult (2,5 százalékról), ami minden idők legalacsonyabb értéke az tőzsdei részvénykibocsátás óta. A NPL-fedezettségi mutató (biztosítékok nélkül) 91,8 százalékra nőtt (91,1 százalékról).

A nettó eredmény nőtt az első félévben

Az egyéb működési eredmény -199,2 millió eurót tett ki (előző évi -172,4 millió euró). Az ebben a sorban szereplő, szanálási alapokba fizetendő 2022. évi hozzájárulás – leginkább Ausztriában és Csehországban – nőtt, 139,0 millió euróra (108,2 millió euróról). A bankadók – amelyeket jelenleg két elsődleges piacon kell fizetni 110,9 millió euróra növekedtek (52,2 millió euróról). Magyarországon

94,6 millió eurót számítottak fel, amiből a teljes pénzügyi évre jutó rendszeres bankadó 17,7 millió euró (előző évi - 14,9 millió euró), a 2022 első félévben felszámolt tranzakciós illeték 27,0 millió euró értékben (előző évi - 23,3 millió euró), valamint az előző év nettó bevétele alapján számított és a teljes 2022. évre vonatkozó új „extraprofit-adó” 49,9 millió euró értékben. Ausztriában a bankadó 16,3 millió eurót tett ki (előző évi - 13,9 millió euró). Pozitívan hozzájárulást jelentett az eredményhez a román fogyasztóvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó lehetséges jogi kockázatokra képzett céltartalék feloldása 41,8 millió euró értékben, amely az egyéb működési bevételekben tükröződik.

A bevételt terhelő adók 315,2 millió euróra növekedtek (287,3 millió euróról). A kisebbségi részesedések utáni jövedelem 207,0 millió euróra csökkent (229,8 millió euróról) elsősorban a takarékpénztárak alacsonyabb hozzájárulása miatt. Az anyavállalatra jutó nettó eredmény 1137,0 millió euróra nőtt (918,0 millió euróról) az erőteljes működési eredmény és a nettó kockázati céltartalék felszabadítás következében.

A hitelállományok stabilan növekedtek

Az alaptőke - AT1 tőkeinstrumentumok nélkül - 21,7 milliárd euróra nőtt (21,3 milliárd euróról). A szabályozói levonások és a CRR-nek megfelelő szűrés után 19,6 milliárd euróra nőtt (18,8 milliárd euróról), a (végleges) szavatolótőke pedig 25,6 milliárd euróra erősödött (24,8 milliárd euróról). A fenti adatokban már szerepel az első két negyedév közbenső nyeresége. A teljes kockázat– a kockázattal súlyozott eszközök összessége, ideértve a hitelezési, piaci, és működési kockázatokat a (CRR szerint végleges) 138,2 milliárd euróra nőtt (129,6 milliárd euróról). Az elsődleges tier 1-es alaptőkeráta (CET1, végleges) 14,2 százalék volt (14,5 százalék után), a teljes tőkeráta pedig 18,5 százalék (19,1 százalékot követően).

A mérlegfőösszeg 327,1 milliárd euróra nőtt (+6,4%, 307,4 milliárd euróról). Eszközoldalon a készpénz- és pénzeszközök 42,8 milliárd euróra mérséklődtek (45,5 milliárd euróról), míg a hitelintézeteknek nyújtott hitelek és előlegek állománya – elősorban Csehországban – nőtt, 28,7 milliárd euróra (21,0 milliárd euróról). Az ügyfeleknek nyújtott hitelek és követelések állománya 191,5 milliárd euróra emelkedett (+6,3%, 180,3 milliárd euróról), legjelentősebben Ausztriában és Csehországban. Forrásoldalon a hitelintézetek által elhelyezett betétek állománya 36,7 milliárd euróra emelkedett (31,9 milliárd euróról). Az ügyfélbetétek állománya minden elsődleges piacon – a legnagyobb mértékben Ausztriában és Csehországban – nőtt, 222,5 milliárd euróra (+7,1%, 210,5 milliárd euróról). A hitel/betét ráta 84,9 százalékra mérséklődött (85,6 százalékról).

Előrejelzés: a hitelállomány tovább bővülés

A jelen kilátásokban szereplő előrejelzések azon a feltételezésen alapulnak, hogy az Erste Csoport összes elsődleges piaca legalább a 2022.-ben képes lesz megfelelő mennyiségű földgázt importálni Oroszországból.

Előrejelzésünk szerint az Erste Csoport elsődleges piacain a reál-GDP növekedés 2 és 5 százalék közötti mértékűre várható 2022-ben. Ugyanakkor kulcskérdés marad az idén az év/év infláció, amelyet tovább fűt az Ukrajnával kapcsolatos geopolitikai konfliktus. Ennek ellenére a munkanélküliségi ráták várhatóan alacsony szinten (mintegy 3 és 7 százalék között) maradnak. A folyó fizetési mérleg egyenlege a legtöbb országban romlani fog az energiaimport magas ára miatt. A költségvetési helyzet továbbra is feszes marad, különféle fiskális politikai kihívások közepette. Az államadósság szintje azonban jelentős mértékben elmarad az EU-átlagtól.

Ilyen körülmények között az Erste Csoport a nettó hitelállomány-bővülésére számít 2022-ben, az egyszámjegyű skála felső sávjában. A kockázati költségek 2022-ben nem haladják meg a 20 bázispontot az átlagos bruttó ügyfélhitelekhez képest. Erre alapozva az Erste Csoport célkitűzése, hogy kétszámjegyű ROTE (Return On Tangible Equity) értéket érjen el. Az Erste Csoport CET1 alaptőkrátája a várakozások szerint 14 százalék felett marad. A 2022. pénzügyi évre vonatkozóan az Erste Csoport részvényenként 1,90 euró osztalék kifizetését tervezi.

Stratégiai fókuszban a pénzügyi egészség

A magas infláció és az ingatlanárak emelkedése egyre nagyobb kihívások elé állítja egész Európa lakosságát. Ebben a környezetben az Erste Csoport a következő években stratégiai kezdeményezéseket tesz az elsődleges piacain élők pénzügyi egészségének biztosítása és növelése érdekében.

Mivel a megfizethető lakhatás a régióban egyre többek számára jelent komoly kihívást, az Erste Csoport a lakhatást teszi a pénzügyi egészség stratégiájának első helyére. A bankcsoport már most is mintegy évi egymilliárd eurót biztosít több mint hatezer támogatott, megfizethető lakás építésének finanszírozására Ausztriában. Az Erste Csoport az itt szerzett tapasztalatokat más piacokon is felhasználja a megfizethető lakhatás kialakítása érdekében.

2030-ig az Erste Csoport kelet-közép-európai leányvállalatai – a közszférával szoros együttműködésben – 15,000 megfizethető lakás kialakítását és bérbeadását tűzték ki célul. Ennek érdekében Csehországban erre specializálódott leányvállalat jött létre CS Affordable Housing néven, amelynek célja a megfizethető bérlakások építése. Szlovákiában még ebben az évben mintegy 200 lakást adnak át; a szlovák állam részleges befektetői szerepvállalása mellett. Hasonló koncepciók kidolgozása folyik Magyarországon, Romániában és Horvátországban.

Az évközi jelentésben a 2022 január-júniusi pénzügyi eredményeket a 2021 január-júniusi adatokkal, a mérleg tételeinél pedig a 2022. június 30.-i adatokat a 2021. december 31.-i pozíciókkal vetjük össze.